Ponúkame
Odbornosť Kvalitu Skúsenosti Tradíciu Istotu Dlhodobé záruky

Ponúkame
Odbornosť Kvalitu Skúsenosti Tradíciu Istotu Záruky

O nás

Sme stabilná auditovaná stavebná spoločnosť  s  28 – ročnou tradíciou, pôsobíme v rámci celej Slovenskej republiky i v Českej republike. Okrem vlastných zamestnancov máme sieť zodpovedných subdodávateľských partnerov na vykonávanie diel.

Od roku 1995 sme úspešne dokončili a odovzdali 222 stavieb.

Naše služby

Referencie

Dom HZS Nízke Tatry – JasnáUzatvorenie skládok Žlkovce a Pastuchov
Dom HZS Nízke Tatry - JuhPolyfunkčný komplex Trnavská, Bratislava-zateplenie
Technický dozor pre stavbu "2x400kV vedenie ESt Rimavská Sobota - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko"Preložka cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná – SO 10 Zárubný múr
Obnova rozvodne Rz 220 kV SučanyPreložka vedenia 110 kV V 655/656 Ostrava
Kompenzácia Jalového výkonu v Est.Lipt. Mara - SOOdvoz kalov PASKAL z Jaslovských Bohuníc
PCÚ Trstená - Stavebné úpravyVedenie 2x400kV medzi križov. ved. V409aV071/072 a Est Voľa-38,39,40
Prístupová komunikácia do R400 kV LeviceSO 680-Príjazdová komunikácia-oprava
CÚ Košice, colný sklad, Kukučínova - rekonštrukcia strechySpínacia stanica 400 kV Gabčíkovo - SO 370-Príp.vody, SO 523.2-DO02
Rekonštrukcia a prístavba oddelenia AROTransformácia 400/110 kV Voľa
Modernizácia a úprava chirurgic.operačných sál-I.etapaTR 110/22 kV-priemys. park Kys.Nové Mesto-odvodnenie
Nadstavba a prestavba PPP Čadca-II.etapaRozvodňa 400 kV Moldava nad Bodvou
Oprava protipožiarnych stien T402 a T403 v Est Podunajské BiskupicePrístupová komunikácia do R400kV Levice
Oprava záchytnej vane na stanovišti transformátora T401v Est StupavaOprava základov HOK a POK v Est Rimavská Sobota - 1.etapa
Protihluková stena v Est Rimavská SobotaDiaľkové riadenie Est Rimavská Sobota + výmena T402
Dodávka apartmánového domu č.5 O-HrabovoAdministratívna budova, Železničná 1, Košice
Výmena transformátorov T401,T402 a diaľk.riadenie v Est Spiš.Nová VesSpínacia stanica 400 kV Gabčíkovo - SO 523.3-DO03
Kompenzácia jalového výkonu v elektric.stanici Liptovská MaraTR Bohunice-stěhování provozú
V611-00 Prípojka VN pre tunel Višňové ZP - zemné práce pre stožiareV611-00 Prípojka VN pre tunel Višňové VP

Partneri

Horská záchranná služba Horný Smokovec, Vysoké TatrySEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
LiV ELKTRA, a.s., Priemyselná 10, BratislavaSlovenské elektrárne Bratislava
Finančné riaditeľsvo SR, Banská BystricaUnion Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, Praha
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, BratislavaMetrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava
Nemocnica s poliklinikou TrstenáKrajský škol. úrad Žilina
SPP BratislavaVÁHOSTAV-SK Žilina
Elektrovod Holding BratislavaSlovenské elektrárne Bratislava
EGEM BratislavaAPS Alkon a.s. Spiš. N. Ves
Železnice SR, BratislavaENZA s.r.o., Čadca
Elektroenergetické montáže, s.r.o., ŽilinaSAG Elektrovod a.s., Bratislava

Fotogaléria

Naše certifikáty

Kontaktné údaje

PRESTIMEX s.r.o.

Ing. Pavol Faktor, generálny riaditeľ

Mgr. Eva Faktorová, EOR – 0905 968 540

Marián Košťal, konateľ – 0905 849 306

Mobil sekretariát – 0905 515 406, 0917 351 380

Telefón sekretariát – 0414332365

Email – prestimex@prestimex.sk